Skip to main content

Συντήρηση Φ/Β Έργων

Τεχνική Υποστήριξη σε Πάσης Φύσεως Θεμάτων που Αφορούν το Φ/Β Πάρκο

Στην PVMAINT αναλαμβάνουμε τη διαδικασία διαχείρισης εγγυήσεων του εξοπλισμού και την αποκατάσταση τυχούσας βλάβης. Έτσι, σας απαλλάσσουμε από χρονοβόρες και σύνθετες διαδικασίες.

Συγκεκριμένα:

  • Συντάσσουμε τεκμηριωμένη μελέτη για κάθε σφάλμα, η οποία ακολουθείται από φωτογραφική τεκμηρίωση.

  • Επικοινωνούμε με τον αντίστοιχο προμηθευτή/κατασκευαστή, προκειμένου να αντικατασταθεί ο εντός εγγύησης εξοπλισμός.

  • Αναλαμβάνουμε την διεκπαιρέωση του Φακέλου Πραγματομωσύνης της Ασφαλιστικής για περίπτωσεις εξοπλισμού εκτός εγγύησης

  • Οργανώνουμε την αποστολή του ελαττωματικού εξοπλισμού στον προμηθευτή/κατασκευαστή.

  • Αναλαμβάνουμε την παραλαβή και αποστολή του νέου εξοπλισμού στο έργο.

  • Εγκαθιστούμε τον εξοπλισμό στο έργο.

  • Σας δίνουμε ολοκληρωμένη αναφορά ενεργειών αναφορικά με το περιστατικό.

ΤΗΛΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

To Τμήμα Τηλεπιτήρησης της PVMAINT αποτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό, μηχανικούς με εμπειρία σε όλα τα στάδια που απαρτίζουν την κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού σταθμού, από την Μελέτη , τον Σχεδιασμό , την Εγκατάσταση , την Θέση σε Λειτουργία αλλά και την επίλυση βλαβών τόσο σε θέματα ισχύος Χαμηλής και Μέσης Τάσης, όσο και σε θέματα ασθενών ρευμάτων και δικτύων που αποτελούν τον κύριο κορμό ελέγχου, επικοινωνίας αλλά και προστασίας ενός Φ/Β σταθμού.

Η PVMAINT αναλαμβάνει τον καθημερινό απομακρυσμένο έλεγχο της εγκατάστασης, μέσω της τηλεμετρίας του σταθμού 7 ημέρες την εβδομάδα , 365 μέρες τον χρόνο με αυτοματοποιημένα συστήματα τις ώρες και ημέρες που παραδοσιακά δεν είναι εργάσιμες. Επίσης διατηρεί 24ωρη τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης και με την βοήθεια εξειδικευμένου λογισμικού που διαθέτει αποκλειστικά για την τηλεπιτήρηση και τεχνική υποστήριξη ΦΒ Σταθμών, ο χειριστής μπορεί να καταγράφει και να εντοπίζει καθημερινά σφάλματα , να τα αρχειοθετεί ανά πελάτη και έργο, να εκδίδει αναφορές ελέγχου με απώτερο σκοπό όλες οι βλάβες να αναλύονται βάση ιστορικού συμβάντων. Με αυτό τον τρόπο οι μηχανικοί μας να έχουν δομημένη την πληροφορία ώστε να μπορούν να επιλύσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα, οποιαδήποτε βλάβη ή πρόβλημα αντιμετωπίσουν.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Τεχνική επέμβαση αποκατάστασης βλάβης

Σε περίπτωση αναφοράς βλάβης ή δυσλειτουργίας ενός φωτοβολταϊκού σταθμού, αναλαμβάνουμε τη διάγνωση και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, την αποκατάσταση της βλάβης, τηρώντας τη δέσμευσή μας για ανταπόκριση εντός 24 ωρών από τη στιγμή εντοπισμού του σφάλματος.

Για να είναι δυνατή η άμεση ανταπόκριση της PVMAINT στην αντιμετώπιση τεχνικών βλαβών και αποκαταστάσεων τους, έχουμε αναπτύξει ένα δίκτυο έμπειρων και εξειδικευμένων συνεργατών σε όλη την Ελλάδα, που εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες συνεργασίες, πάντα με γνώμονα την καλύτερη και πιο άμεση εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Επιπλέον, έχουμε επενδύσει σε εξειδικευμένα μετρητικά όργανα, ώστε να προσφέρουμε στους πελάτες μας ολοκληρωμένες υπηρεσίες διάγνωσης και αποκατάστασης:

• Service Cars, πλήρως εξοπλισμένα
• Service Cars, πλήρως εξοπλισμένα
• Όργανα για τη μέτρηση της αντίστασης γείωσης, καθώς και της μόνωσης των καλωδίων (MEGER EUROTEST)
• Αναλυτές ποιότητας δικτύου (LEM MEMOBOX 808)
• Θερμοκάμερες (FLIR)
• Αποθήκη με βασικά ανταλλακτικά Χαμηλής και Μέσης Τάσης

Τεχνική αναβάθμιση φ/β σταθμών

Στην PVMAINT αναλαμβάνουμε για λογαριασμό πελατών μας την καταγραφή της κατάστασης και τεχνικών προβλημάτων καθώς και τον έλεγχο υφιστάμενων φωτοβολταϊκών σταθμών. Στην συνέχεια αναλαμβάνουμε, πέρα από την προληπτική συντήρηση, την αποκατάσταση βλαβών καθώς και τον επανασχεδιασμό/αναβάθμιση του σταθμού σε περίπτωση που απαιτηθεί, ώστε να λειτουργεί με την καλύτερη δυνατή απόδοση αλλά και να πληρεί τις προδιαγραφές που προβλέπονται από τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα.

H PVMAINT στα πλαίσια της αποκατάστασης και αναβάθμισης φωτοβολταϊκού σταθμού, παραδίδει στους πελάτες πλήρη φάκελο έργου, ο οποίος τον συνοδεύει σε όλη τη διάρκεια της παραγωγικής του λειτουργίας και περιλαμβάνει:
• Πλήρες τεύχος as-built σχεδίων
• Τεχνικά εγχειρίδια χρήσης και συντήρησης όλων των τμημάτων του Η/Μ εξοπλισμού
• Πιστοποιητικά και εργοστασιακές εγγυήσεις των κατασκευαστών του προσφερόμενου εξοπλισμού

Παροχή υπηρεσιών για claim σε ασφαλιστικές

Στην PVMAINT επίσης αναλαμβάνουμε για λογαριασμό των πελατών μας, στα πλαίσια των υπηρεσιών της σύμβαση συντήρησης φ/β σταθμών, την διαδικασία διαχείρισης εγγυήσεων του εξοπλισμού (claims) καθώς και την αποκατάσταση τυχών βλαβών ή ζημιών π.χ. από έντονα καιρικά φαινόμενα. Έτσι απαλλάσσουμε τους πελάτες μας από χρονοβόρες και σύνθετες διαδικασίες.

Συγκεκριμένα:

• Συντάσσουμε τεκμηριωμένη αναφορά για κάθε σφάλμα, η οποία συνοδεύεται από αντίστοιχο φωτογραφικό υλικό.
• Επικοινωνούμε με τον αντίστοιχο προμηθευτή/κατασκευαστή, προκειμένου να αντικατασταθεί ο εντός εγγύησης εξοπλισμός.
• Αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση του Φακέλου Πραγματογνωμοσύνης της Ασφαλιστικής Εταιρείας σας για περιπτώσεις εξοπλισμού εκτός εγγύησης ή ζημιών
• Οργανώνουμε την αποστολή του ελαττωματικού εξοπλισμού στον προμηθευτή/κατασκευαστή.
• Αναλαμβάνουμε την παραλαβή και αποστολή του νέου εξοπλισμού στο έργο.
• Εγκαθιστούμε τον εξοπλισμό στο έργο.
• Παραδίδουμε ολοκληρωμένη αναφορά ενεργειών αναφορικά με το κάθε περιστατικό που διαχειριζόμαστε.

Επικοινωνία

  • 210 48 10 045 
    Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Social Media

Copyright © All rights reserved