TΟ NET METERING ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Home » All News » TΟ NET METERING ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ
Η υπουργική απόφαση για την καθιέρωση και την εισαγωγή του Net Metering (Ενεργειακός Συμψηφισμός) στην χώρας μας υπεγράφη 30/12/2014.
09 Jan 2015
TΟ  NET METERING  ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Με την εφαρμογή της συγκεκριμένης απόφασης, γίνεται πλέον ελκυστική η αυτοπαραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα και θεσπίζεται για πρώτη φορά ο ενεργειακός συμψηφισμός (net-metering). Mέσω του  προγράμματος αυτού είναι δυνατή η εγκατάσταση  φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς για την κάλυψη ιδίων αναγκών τους, με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού (net-metering) και την αξιοποίησή του με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας.  


Η Υπ. Απόφαση μεταξύ άλλων προβλέπει τα εξής:
 
  Αυτοπαραγωγή στη Μέση και Χαμηλή Τάση.
  Αφορά μόνο σε συστήματα φωτοβολταϊκών.
  Η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς είναι 20 KW ή αν είναι πάνω από 20 KW η ισχύς μπορεί να είναι μέχρι το 50% της συμφωνηθείσας ισχύος κατανάλωσης της παροχής.
  Τα όρια διαφοροποιούνται για το Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα με ανώτατη ισχύ για τα μεν Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά τα 20KW ενώ για την Κρήτη τα 50KW.
  Για φορείς που επιτελούν κοινωφελές έργο υπό τις οριζόμενες από το Νόμο προϋποθέσεις η ΥΑ επιτρέπει να αξιοποιηθεί το σύνολο της συμφωνηθείσας ισχύος κατανάλωσης της παροχής.
  Εγκατάσταση αυτοπαραγωγής μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε στα σημεία που επιτρέπονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου. (δηλ. δεν περιορίζεται στις στέγες)
  Οι αυτοπαραγωγοί θα καταβάλλουν ΕΤΜΕΑΡ μόνο για την ηλεκτρική ενέργεια που συνολικά απορροφούν από το Δίκτυο ή το Σύστημα.
  Ο ενεργειακός συμψηφισμός θα γίνεται ετησίως στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος του αυτοπαραγωγού.
 
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση, φωτοβολταϊκά συστήματα θα μπορούν να εγκαθιστούν τόσο οι ιδιοκτήτες όσο και οι μισθωτές, ενώ ιδιαίτερα επωφελής είναι η πρόβλεψη για ετήσιο χρόνο συμψηφισμού της παραγόμενης με την καταναλισκόμενη από τον αυτοπαραγωγό ενέργειας.

Σύμφωνα με τη Υπουργική Απόφαση, η ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να ανέρχεται, στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, μέχρι 20 kWp ή μέχρι το 50% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης (Ισχύς Φωτοβολταϊκού (kWp) ≤0,5*Συμφωνημένη Ισχύς Κατανάλωσης (kVA)), εφόσον η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη του ως άνω ορίου των 20 kWp, με μέγιστο όριο τα 500kW.

Ειδικά στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, η ισχύς των συστημάτων που εγκαθίστανται στο πλαίσιο του Προγράμματος μπορεί να ανέρχεται μέχρι 10 kWp, και ειδικά για την Κρήτη μέχρι 20 kWp, ή μέχρι το 50% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης, εφόσον η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη του ως άνω ορίου των 10 kWp ή των 20 kWp.  Σε κάθε περίπτωση, η ισχύς ενός φωτοβολταϊκού συστήματος που θα εγκατασταθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 50 kWp για την Κρήτη και των 20 kWp για τα λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.

 

Σε κάθε περίπτωση, η ισχύς ενός φωτοβολταϊκού συστήματος που θα εγκατασταθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και Δίκτυο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο της παρ. 1 του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 (500 kWp), όπως εκάστοτε ισχύει.

 

Ειδικά για νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημόσιου ενδιαφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής εμβέλειας,η ανώτατη ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να ανέρχεται έως και το 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης.
Πρέπει να σημειωθούν επίσης τα ακόλουθα:

  •     Τα παραπάνω εφαρμόζονται σε σταθερά φωτοβολταϊκά συστήματα τα οποία εγκαθίστανται στον ίδιο ή όμορο χώρο με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης τις οποίες τροφοδοτούν και οι οποίες συνδέονται στο Δίκτυο. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορεί να εγκαθίστανται επί κτιρίων ή επί εδάφους ή άλλων κατασκευών, περιλαμβανομένων και αυτών του πρωτογενούς τομέα, σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία.


  Δικαίωμα ένταξης στις διατάξεις της παρούσας έχουν φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή μη) ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου τα οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους τον χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα είτε έχουν τη νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κλπ) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου.


   Κάθε φωτοβολταϊκό σύστημα αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με έναν μετρητή κατανάλωσης.

  •    Η Σύμβαση Ενεργειακού Συμψηφισμού, εφεξής Σύμβαση Συμψηφισμού, συνάπτεται μεταξύ του αυτοπαραγωγού και του Προμηθευτή με τον οποίο έχει συμβληθεί ο αυτοπαραγωγός για την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος στην εγκατάσταση κατανάλωσής του, για είκοσι πέντε (25) έτη, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος. Για την σύναψη Σύμβασης Συμψηφισμού πρέπει να έχει προηγηθεί Σύμβαση Σύνδεσης για το φωτοβολταϊκό σύστημα με τον Διαχειριστή του Δικτύου καθώς και πλήρης εξόφληση των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας του οικείου Προμηθευτή ή ένταξη σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών προς τον οικείο Προμηθευτή. Προϋπόθεση για την ενεργοποίηση του φωτοβολταϊκού συστήματος είναι η ύπαρξη ενεργού παροχής κατανάλωσης στον χώρο όπου το σύστημα εγκαθίσταται, επ’ ονόματι του αυτοπαραγωγού.


   Επιτρέπεται η μετάβαση από το υφιστάμενο «Ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν.3468/2006 στις διατάξεις ενεργειακού συμψηφισμού που θεσπίζονται με την παραπάνω απόφαση. Στην περίπτωση αυτή συνάπτεται νέα Σύμβαση Συμψηφισμού, κατά το άρθρο 3 της ως άνω απόφασης, για το εναπομένον χρονικό διάστημα έναντι της 25ετίας της αρχικής Σύμβασης Συμψηφισμού. Δεν επιτρέπεται η συνύπαρξη στον ίδιο μετρητή κατανάλωσης συστημάτων του υφιστάμενου «Ειδικού προγράμματος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» με συστήματα που εγκαθίστανται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.


   Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στις διατάξεις της παραπάνω απόφασης είναι η πλήρης εξόφληση των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας του οικείου Προμηθευτή ή η ένταξη σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών προς τον οικείο Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.


   Προκειμένου να πιστώνεται στον ειδικό λογαριασμό του άρθρου 40 του ν.2773/1999 το τυχόν πλεόνασμα ενέργειας από τους αυτοπαραγωγούς, το οποίο προκύπτει από τον ετήσιο ενεργειακό συμψηφισμό, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 14 Α του ν. 3468/2006, υπολογίζεται ανά μήνα μοναδιαία τιμή με την οποία τιμολογείται το πλεόνασμα αυτό, ως εξής:
α)    Για εγκαταστάσεις στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα η μοναδιαία τιμή (€/MWh) υπολογίζεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος (ΑΔΜΗΕ ΑΕ) ως μέση τιμή των 12 προηγούμενων μηνιαίων μεσοσταθμικών τιμών που διαμορφώνονται στη χονδρεμπορική αγορά του Διασυνδεδεμένου Συστήματος, με βάση την οποία καλούνται οι Προμηθευτές να καταβάλουν τα ποσά για την ενέργεια των Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 143, παρ. 2α του ν.4001/2011 και σύμφωνα με την απόφαση ΡΑΕ 14/2014 όπως κάθε φορά ισχύει.
β)    Για εγκαταστάσεις στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ), η μοναδιαία τιμή (€/MWh) υπολογίζεται από τον Διαχειριστή των ΜΔΝ (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε) ως μέση τιμή των 12 προηγούμενων μηνιαίων μεσοσταθμικών τιμών του μέσου μηνιαίου μεταβλητού κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τις συμβατικές μονάδες σε καθένα από τα ηλεκτρικά συστήματα ΜΔΝ, όπως αυτό καθορίζεται βάσει των διατάξεων του Κώδικα ΜΔΝ και των σχετικών αποφάσεων της ΡΑΕ.
γ)    Τα αντίστοιχα ποσά με τα οποία πιστώνεται ο Ειδικός Λογαριασμός υπολογίζονται, για μεν το Διασυνδεδεμένο Σύστημα, από τον Λειτουργό της Αγοράς (ΛΑΓΗΕ Α.Ε.) σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, για δε τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, από τον Διαχειριστή ΜΔΝ (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ), σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ.Βήματα για την εγκατάσταση και σύνδεση  του συστήματος με το Δίκτυο της ΔΕΗ (ΔΕΔΔΗΕ):

1.    Για τη σύνδεση φωτοβολταϊκού συστήματος υποβάλλεται αίτηση προς τον ΔΕΔΔΗΕ (Τοπική Υπηρεσία, Περιοχή).
2.   Μετά την υποβολή της αίτησης, ο Διαχειριστής του Δικτύου εξετάζει το αίτημα και προβαίνει εντός ενός (1) μηνός σε διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης προς τον ενδιαφερόμενο που περιλαμβάνει την περιγραφή και τη δαπάνη των έργων σύνδεσης, η οποία ισχύει για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της.
3.    Μετά την αποδοχή της Προσφοράς Σύνδεσης υπογράφεται η Σύμβαση Σύνδεσης μεταξύ του αυτοπαραγωγού και του Διαχειριστή του Δικτύου και καταβάλλεται η σχετική δαπάνη. Η κατασκευή των έργων σύνδεσης ολοκληρώνεται από τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης, εφόσον δεν απαιτούνται νέα έργα Δικτύου.
4.    Μετά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης υποβάλλεται αίτηση για τη σύναψη Σύμβασης Συμψηφισμού προς τον Προμηθευτή, με τον οποίο είναι συμβεβλημένος ο αυτοπαραγωγός για την εγκατάσταση κατανάλωσής του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική απόφαση. Η υπογραφή της Σύμβασης Συμψηφισμού ολοκληρώνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος.
5.    Για την ενεργοποίηση της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος υποβάλλεταιαίτημα προς τον ΔΕΔΔΗΕ (Τοπική Υπηρεσία, Περιοχή), με το οποίοσυνυποβάλλονται:

i. αντίγραφο της Σύμβασης Συμψηφισμού,

ii. υπεύθυνη δήλωση μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας για τη συνολική εγκατάσταση, με συνημμένα: α) τεχνική περιγραφή του τρόπου αποφυγής του φαινομένου της νησιδοποίησης,

β)μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο της εγκατάστασης,

γ) οι ρυθμίσεις των ορίων τάσεως και συχνότητας στις οποίες ο αντιστροφέας θα πρέπει να παραμένει εντός. Οι εν λόγω ρυθμίσεις θα πρέπει ναβρίσκονται εντός των ορίων +15% έως −20% της ονομαστικής τάσης και +0,5 Hz έως −0,5 Hz της ονομαστικής συχνότητας (για τα ΜΔΝ τα όρια από -2,5 Hzέως +1,5Hz). Επίσης στην υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να αναφέρεται ότι σε περίπτωση υπέρβασης των ρυθμίσεων ο αντιστροφέας θα τίθεται εκτός (αυτόματη απόζευξη) με τις ακόλουθες χρονικές ρυθμίσεις:

α. απόζευξη του αντιστροφέα σε 0,5 δευτερόλεπτα,

β. επανάζευξη του αντιστροφέα μετά από τρία πρώτα λεπτά,

γ. αναφορά στο χρόνο λειτουργίας της προστασίας έναντι νησιδοποίησης, που δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 5 δευτερόλεπτα,

iii. υπεύθυνη δήλωση του αυτοπαραγωγού όπου θα αναφέρεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του φωτοβολταϊκού δεν θα τροποποιηθούν οι ρυθμίσεις που δηλώθηκαν βάσει των απαιτήσεων της περίπτωσης ii της παρούσας παραγράφου.

Για περισσότερες  πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210-4810045, για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη διαδικασία ένταξης σας στο καθεστώς των Αυτοπαραγωγών μέσω Φωτοβολταϊκών Συστημάτων.

Η εταιρεία μας, έχοντας μακρόχρονη εμπειρία στον χώρο των  διασυνδεδεμένων και αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων, σας προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες, αναλαμβάνοντας  :

-          την εκπόνηση μελέτης του φωτοβολταϊκού συστήματος ειδικά για τις ανάγκες και τον χώρο σας,

-          την υποβολή της αίτησης σύνδεσης και υποστήριξη σας για την υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης

-          την εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και ενεργοποίηση του φωτοβολταϊκού συστήματος

-          την συντήρηση του φωτοβολταϊκού συστήματος σας.

Share: