Στα σκαριά ο συμψηφισμός ενέργειας για μικρά φ/β

Home » All News » Στα σκαριά ο συμψηφισμός ενέργειας για μικρά φ/β
Προχωρούν οι συμβάσεις συμψηφισμού ηλεκτρικής ενέργειας που θα επιτρέπουν σε όποιον έχει εγκαταστήσει μικρό φωτοβολταϊκό να συμψηφίζει την ηλεκτρική ενέργεια που παράγει με αυτήν που καταναλώνει. Ποιες προτάσεις εξέτασε η ομάδα εργασίας του ΥΠΕΚΑ.
26 May 2014
Στα σκαριά ο συμψηφισμός ενέργειας για μικρά φ/β

Σε συγκεκριμένες προτάσεις για τις συμβάσεις συμψηφισμού ηλεκτρικής ενέργειας από αυτοπαραγωγούς ΑΠΕ (net metering) κατέληξε η ομάδα εργασίας που σύστησε το ΥΠΕΚΑ.

Oι συμβάσεις αυτές προβλέπονται στον νόμο 4254/2014 και παρέχουν τη δυνατότητα σε όποιον έχει εγκαταστήσει μικρό φωτοβολταϊκό στην κατοικία του ή στην επιχείρησή του να συμψηφίζει την ηλεκτρική ενέργεια που παράγει με αυτήν που καταναλίσκει. Με τον τρόπο αυτό, ο αυτοπαραγωγός έχει τη δυνατότητα να μειώσει σημαντικά το ενεργειακό του κόστος, περιορίζοντας ταυτόχρονα την έκθεσή του σε μελλοντική αύξηση των τιμολογίων ηλεκτρικού.

Η ομάδα εργασίας εξέτασε τέσσερα σενάρια, τα οποία διαφοροποιούνται κυρίως σε ό,τι αφορά την επιβολή των ρυθμιζόμενων χρεώσεων στην παραγόμενη ενέργεια, καθώς οι χρεώσεις αυτές επηρεάζουν και τον βαθμό απόδοσης της επένδυσης (χρόνος απόσβεσης). Όλα τα σενάρια αφορούν φωτοβολταϊκά μέχρι 10 κιλοβάτ, ενώ γίνεται εξαρχής αποδεκτό ότι ο συμψηφισμός θα γίνεται σε ετήσια βάση.

Τα προβλήματα στην πρακτική εφαρμογή του net metering προκύπτουν από το ότι ένα τμήμα της καταναλισκόμενης ενέργειας καλύπτεται από την ταυτόχρονη παραγωγή, δηλαδή παράγεται και καταναλώνεται χωρίς τη χρήση του δικτύου διανομής. Ένα δεύτερο τμήμα καλύπτεται από ισόποση παραγωγή σε διαφορετικό όμως χρόνο, οπότε χρησιμοποιείται το δίκτυο, ενώ τέλος υπάρχει ένα τρίτο τμήμα της καταναλισκόμενης ενέργειας που απορροφάται από το δίκτυο, καθώς υπερβαίνει τη συνολική παραγωγή του φωτοβολταϊκού.

Τα σενάρια

Τα σενάρια που εξέτασε η επιτροπή είναι τα εξής:

1. Οι χρεώσεις ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ υπολογίζονται για όλη την κατανάλωση, ενώ οι υπόλοιπες ρυθμιζόμενες χρεώσεις (Συστήματος Μεταφοράς, Δικτύου Διανομής και Λοιπές) μόνο για την απορροφώμενη από το Δίκτυο Διανομής ενέργεια.

2. Οι χρεώσεις ΥΚΩ υπολογίζονται για όλη την κατανάλωση και οι υπόλοιπες ρυθμιζόμενες χρεώσεις μόνο για την απορροφώμενη από το Δίκτυο Διανομής ενέργεια.

3. Το σύνολο των ρυθμιζόμενων χρεώσεων υπολογίζεται σε όλη την κατανάλωση (απορροφώμενη από το Δίκτυο Διανομής ενέργεια και αυτοκαταναλισκόμενη).

4. Το σύνολο των ρυθμιζόμενων χρεώσεων υπολογίζεται μόνο στην απορροφώμενη από το Δίκτυο Διανομής ενέργεια. Στο σενάριο αυτό θεωρείται ένα πρόσθετο τέλος προς αντιστάθμιση των απωλειών εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών που αφορούν ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ. Το τέλος αυτό που αποκαλείται τέλος αποθήκευσης επιβάλλεται επί της ενέργειας που παράγεται-καταναλώνεται ετεροχρονισμένα και συμψηφίζεται, ενώ θα κλιμακώνεται βάσει της συμψηφιζόμενης ενέργειας.

Η ομάδα εργασίας καταλήγει στην επιλογή χρεώσεων του πρώτου σεναρίου, καθώς με τον τρόπο αυτό ικανοποιούνται ταυτόχρονα οι απαιτήσεις για:

· Εξασφάλιση ικανοποιητικού κινήτρου για τον αυτοπαραγωγό με ενεργειακό συμψηφισμό (αυξανόμενο για υψηλές ετήσιες καταναλώσεις),
· Εύλογες χρεώσεις από την πλευρά των διαχειριστών,
· Εναρμόνιση με το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο (που επιβάλλει χρεώσεις για ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ στο σύνολο των καταναλώσεων) και συνεπώς δυνατότητα άμεσης εφαρμογής
· Ελάχιστη δυνατή επίπτωση στο ενεργειακό κόστος των τελικών καταναλωτών

Οι επιπλέον λόγοι επιλογής του σεναρίου αυτού, σύμφωνα με το σκεπτικό της επιτροπής, προκύπτουν από το ότι τα σενάρια 1 και 3 μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς τροποποίηση στην υπάρχουσα νομοθεσία, ενώ τα 2 και 4 απαιτούν σημαντικές τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου. Επιπλέον, το σενάριο 2 έχει επιπτώσεις στις χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ και στα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ.

Επίσης, στο σενάριο 4 σύμφωνα με το πόρισμα της επιτροπής, τίθεται σοβαρός νομικός προβληματισμός σχετικά με τη δυνατότητα χρησιμοποίησης του ειδικού τέλους αποθήκευσης για την αντιστάθμιση των απωλειών εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών ΥΚΩ και ΑΠΕ, πέραν της ενδεχόμενης μη αντιστάθμισης του συνόλου των εν λόγω απωλειών.

Τέλος να σημειωθεί ότι το πόρισμα της επιτροπής αποτελεί μία πρώτη προσέγγιση στο θέμα, ενώ θα απαιτηθούν εγκρίσεις από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και επίτευξη συμφωνίας με τον διαχειριστή του δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) για την πλήρη εφαρμογή του μέτρου.

του Μιχάλη Καϊταντζίδη

πηγή: euro2day.gr

Share: