Εκτός καθεστώτος ταχείας αδειοδότησης τρία ενεργειακά έργα

Home » All News » Εκτός καθεστώτος ταχείας αδειοδότησης τρία ενεργειακά έργα
Εκτός καθεστώτος ταχείας αδειοδότησης, γνωστό ως fast track, βρέθηκαν τρία ενεργειακά έργα, από τα μεγαλύτερα, μάλιστα, όσων έχουν υπαχθεί έως τώρα, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 5 δισ. ευρώ.
20 Feb 2014
Εκτός καθεστώτος ταχείας αδειοδότησης τρία ενεργειακά έργα

Με αποφάσεις της αρμόδιας Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ) τα τρία έργα απετάχθησαν, καθώς οι επενδυτές δεν εκπλήρωσαν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, ήτοι δεν πλήρωσαν τη διαχειριστική αμοιβή προς την αδειοδοτική αρχή, όπως προβλέπει ο νόμος. Τα έργα που απεντάσσονται είναι τα ακόλουθα:

α) Κατασκευή 33 αιολικών σταθμών συνολικής ισχύος 1.077 MW στους τέσσερις νομούς της Κρήτης και κοινή διασύνδεσή τους με το Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Ενέργειας μέσω υποβρυχίου καλωδίου. Φορέας της επένδυσης ήταν η Τέρνα Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ. Το έργο είχε προϋπολογισμό 2,46 δισ. ευρώ και επρόκειτο να δημιουργήσει 1.500 θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια υλοποίησής του και 150 μόνιμες.

β) Κατασκευή 36 αιολικών σταθμών συνολικής ισχύος 1.005,10 MW στην Κρήτη (πρόκειται για έργο με το διακριτικό τίτλο «Κρήτη Πράσινο Νησί») και διασύνδεσή τους με το Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Ενέργειας μέσω κοινού υποβρυχίου καλωδίου. Φορέας της επένδυσης ήταν ο όμιλος Elica Group (συμφερόντων Κοπελούζου και Σαμαρά). Το έργο είχε προϋπολογισμό 1,99 δισ. ευρώ.

γ) Κατασκευή του έργου «Αντλησοταμιευτικά Συστήματα Αιτωλοακαρνανίας, αποθήκευσης και παραγωγής ενέργειας», 587 MW με κάτω ταμιευτήρα την τεχνητή λίμνη Καστρακίου και με δύο άνω ταμιευτήρες Αγίου Γεωργίου και Πύργου. Φορέας της επένδυσης ήταν η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ και το έργο είχε προϋπολογισμό 501,8 εκατ. ευρώ.

Οι παραπάνω επενδύσεις είχαν ενταχθεί στο fast track πριν από δύο ακριβώς χρόνια, αλλά ούτε σε αυτήν την περίπτωση είχε ξεκινήσει η υλοποίηση της επένδυσης. Το ύψος της διαχειριστικής αμοιβής, σύμφωνα με τον νόμο, καθορίζεται σε 0,2% του συνολικού κόστους της επένδυσης με κατώτατο όριο τα 100.000 ευρώ και με ανώτατο τα 300.000 ευρώ. Μάλιστα, στην τελευταία τροποποίηση του νόμου είχε ορισθεί η 30ή Σεπτεμβρίου 2013 ως η καταληκτική ημερομηνία για την καταβολή της διαχειριστικής αμοιβής όσων επενδύσεων είχαν υπαχθεί στον 3894/2010 πριν την τροποποίησή του από τον 4146/2013. Βεβαίως για μία ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι το fast track δεν αποτελεί επαρκή συνθήκη για την υλοποίηση των επενδύσεων.

πηγή: kathimerini.gr

 

Share: