Νέες πληρωμές από ΛΑΓΗΕ για τον Απρίλιο

Home » All News » Νέες πληρωμές από ΛΑΓΗΕ για τον Απρίλιο
Σε νέες πληρωμές παραγωγών ενέργειας από ΑΠΕ για τον Απρίλιο του 2014 προχώρησε ο ΛΑΓΗΕ.
27 Aug 2014

Όπως αναλυτικότερα αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του λειτουργού της αγοράς:

"Ο ΛΑΓΗΕ έδωσε στις 21.8.2014 νέα εντολή στην Τράπεζα για εξόφληση τιμολογίων εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ μηνός Απριλίου 2014, πληρωτέου ποσού έως 4.066€.

Με τις μέχρι σήμερα πληρωμές, έχει εξοφληθεί το 60% των τιμολογίων εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ μηνός Απριλίου 2014"

Share: