Τι Προτείνει ο ΣΕΦ για τη Βέλτιστη Εφαρμογή του Net-Metering στην Ελλάδα

Home » All News » Τι Προτείνει ο ΣΕΦ για τη Βέλτιστη Εφαρμογή του Net-Metering στην Ελλάδα
Τις θέσεις του για τον συμψηφισμό παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας (γνωστός με τον όρο net-metering) δημοσιεύει σήμερα ο ΣΕΦ.
26 Nov 2013

 Σε μία αναλυτική ανακοίνωση ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών παρουσιάζει διεξοδικά το net-metering, που αποτελεί ένα από τα εργαλεία προώθησης της αυτοπαραγωγής και ιδιοκατανάλωσης με ΑΠΕ, ενώ παραθέτει και στοιχεία για την εφαρμογή του σε διάφορες χώρες στις εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών. Παράλληλα, ο ΣΕΦ προχωρά και σε μία σειρά προτάσεων για την βέλτιστη εφαρμογή του net-metering στην χώρα μας.

Επίσης, ο ΣΕΦ τονίζει, ότι από την αποκωδικοποίηση της ισχύουσας περί το net-metering νομοθεσίας στην Ελλάδα αναδεικνύονται μια σειρά από σημαντικά ζητήματα:

1. Θεσμοθετείται το net-metering χωρίς πρακτικά όριο ισχύος,αφού αφορά σε όλα τα

σύστημα που διασυνδέονται στο Δίκτυο, δηλαδή στη χαμηλή και μέση τάση. Ειδικά για δημόσιους φορείς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, είναι εφικτή και η σύνδεση στην υψηλή τάση.

2. Η εφαρμογή του net-metering δεν περιορίζεται σε εγκαταστάσεις επί κτιρίων αλλά αφορά γενικά τις “εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού” (δηλαδή το σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί και επί εδάφους).

3. Ο συμψηφισμός γίνεται ανά κύκλο καταμέτρησης,δηλαδή πρακτικά ανά τετράμηνο.

4. Το πλεόνασμα ενέργειας που προκύπτει από το συμψηφισμό διοχετεύεται στο Δίκτυο χωρίς υποχρέωση για οποιαδήποτε αποζημίωση στον αυτοπαραγωγό. Παρόλα αυτά, με υπουργική απόφαση μπορεί να οριστεί αποζημίωση από τον προμηθευτή υπέρ του αυτοπαραγωγού για ποσοστό του πλεονάσματος ενέργειας που προκύπτει από το συμψηφισμό. Ειδικά για δημόσιους φορείς προβλέπεται ήδη ότι έως και 20% της συνολικά παραγόμενης ενέργειας αποζημιώνεται με τις εκάστοτε ταρίφες (feed-in-tariffs).

5. Οι σταθμοί που κάνουν χρήση τουnet-metering εξαιρούνται από τυχόν αναστολή της αδειοδοτικής διαδικασίας.

πηγή: energia.gr

Share: